Råvarer

 

Skikkelig laftetømmer – hva menes med det?

Under har vi listet opp noen hovedkriterier som må oppfylles før man kan si at laftetømmeret er skikket til hytte/boligformål.

Unngå venstrevridd tømmer

Dette er tømmer som fibrene har vokst til venstre gjennom hele treets liv. Dette er et fenomen som ingen helt vet årsaken til. Normalt vil fibrene vokse mot venstre i «ungdommen», for så å være forholdsvis rettvokst i mange år, og deretter høyrevridd. (på sørsiden av Ekvator vokser de motsatt, så sola må ha en betydning) Stokker som har rett eller høyre fiberhelning er derfor ikke farlig å bruke som laft. Venstrevridde stokker blir ustabile, og vil gi utette laft. Vær særlig på vakt mot lange stokker som er venstreridde. Tinnoset Sag prøver og unngå og levere venstrevridde stokker, men skulle det skje en glipp er det viktig at lafterne kjenner til fenomenet og ikke bruker stokken i bygget.

Bruk saktevokst tømmer

Saktevokst tømmer er sterkere. Dette gjelder furu og de andre bartrea våre. Den optimale årringebredden på bartrea er ca 1 mm. Er den mye mer saktevokst kaller vi det hungerved, og den er faktisk noe svakere igjen. Styrken på lauvtrea er normalt upåvirket av hvor fort de har vokst, mens de ringporede lauvtrea, eik, ask og alm faktisk blir strekere hvis de vokser fort. Vi bruker furu som laftetømmer, og som oftest gran til åser. Vi kjøper kun saktevokst tømmer. Dette tømmeret er sterkere, er mer holdbart, er mer stabilt og har mindre råtekvist og svartkvist.

Laftetømmer Tinnoset sag, Tinnoset bygg og laft

Bruk malment tømmer

Det er mange ord for den rødbrune kjerna på furua. De mest brukte er malme, kjerneved eller al. Furua sin kjerneved skiller seg ut ved at den er fyllt med harpiksstoffer som gjør den naturlig holdbar mot innsekter, råte og sopp. Malment tømmer er også mer stabilt enn tømmer med lite malme. Enkelte vokseplasser gir tømmeret mer malme enn andre, men det er stort sett det største tømmeret som har høyest malmeandel. Vi er nøye på å bruke malment tømmer. Dette er særlig viktig i bunnstokkene som er mest utsatt for fukt.

Bruk tørt tømmer

Kunsttørka tømmer er tømmer som holder maks 18% fukt innhold. Når tømmeret er tørket kunstig unngår vi også blåved. Blåved er en sopp som angriper celleveggen i stokken, og gir den dårligere holdbarhet mot fukt.

Les mer om vårt tømmer.