Produksjon

Det meste av tømmeret som brukes, kommer fra lokalområdet eller regionen. Et område kjent for sin gode tømmerkvalitet helt tilbake til seilskutetiden. Standardene til Levende Skog er lagt til grunn. Det betyr at selgerne av tømmeret er miljøsertifisert og kan dokumentere virkets opprinnelse.

Alt tømmeret må være saktevokst, med minst mulig vridning, slik at man oppnår et ønsket resultat. Tømmeret som brukes, har også en høy andel malm (kjerneved). Malmen er naturens eget impregneringsmiddel og beskytter tømmeret mot innsekter og råte.

Les mer om vårt tømmer.

Miljø

Samme dag som tømmeret skjæres, blir det lagt i et moderne tørkekammer. Tørkeprosessen tar 20 dager, og tørkekammerne blir varmet opp av et flisfyringsanlegg med en effekt på 1100 kilowatt. Tømmeret må være skikkelig tørt og fritt for blåved. Vi benytter alt avfall fra produksjonen til tørking av tømmer og oppvarming av egne bygg. Denne formen for oppvarming sparer Tinnoset miljøet for 2000 tonn CO2 årlig.

Laft

Vi tråler skogene over hele Østlandet etter de største tømmerstokkene. Det er voldsomme dimensjoner, men det er helt nødvendig når vi skal reise de største laftebyggene. Det eldste tømmeret vi benytter, kan være 250 år gammelt.
Når et bygg er tegnet og klart, starter byggeprosessen. Å produsere et laftebygg er som å bygge lego med tilpasset skjært tømmer.

Tinnoset laft

Laftehallen er på hele 600 kvadratmeter, og her under tak, kan flere bygg laftes samtidig. I laftehallen blir byggene ferdig laftet før de tas ned og blir fraktet dit de skal stå. Her gjentas lafteprosessen. Bygget leveres ferdig klart til innredning.

Se våre prosjekter.