Uvdal Gård

Uvdal gård.

24. juli 2016 brant en låve, to stabbur og et hus ned. Hovedhuset ble reddet. Årsaken til brannen var kraftig tordenvær og lynnedslag.

Til kårboligen og eldhuset på Uvdal har Tinnoset Sag i Gransherad levert 3100 meter med store dimensjoner furutømmer av høy kvalitet fra nærliggende skoger i Telemark.

les mer om Uvdal gård via her:

https://www.atskog.no/bygger-hus-som-aldri-ratner/