Restaurering av Korntørke i Heddal

Restaurering av ei korntørke i Heddal våren 2016.