Laftet Fjøs

Veggelementene består av 8″ tykke laftestokker som er frest med Tinnoset Sag sin profil. Veggene er produsert på Tinnoset, og fraktes hele og settes på plass på byggeplassen.