Om oss

Tinnoset Sag AS ble stiftet i 1991 av byggmester Bjørn Asgeir Andersen og er et spesialsagbruk for skjæring og høvling av grovt kvalitetstømmer fra Øst Telemark til laft og restaurering.

Tømmeret kommer fra lokalområdet, og selgerene er miljøsertifiserte og kan dokumentere virkets opprinnelse gjennom ISO 14001 sertifikat, der Levende Skogs standarder er lagt til grunn.

Beliggenheten vår er ved sørenden av Tinnsjøen i Øst-Telemark, midt i et av de beste skogdistriktene i landet.

Tinnoset Sag AS er en bedrift med 6 ansatte som skjærer 8000 kubikk laftetømmer årlig, per i dag har vi kunder i hele Sør–Norge. Vi har et stort kontaktnett med byggmestere og laftefirma.

1991

2017