Vår policy for personvern (GDPR):

Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, som arbeidsgiver og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside.

Det er viktig for oss å følge de reglene som gjelder for behandling av persondata, og at personvernet til de vi innhenter informasjon fra blir ivaretatt etter regelverk.

Nedenfor følger informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og formålet med at dette innhentes, dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

 

Vår hjemmeside:

På vår hjemmeside logger vi informasjon om besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen hentes via cookies som går mot egen nettside. Dette for å vise statistikk av trafikken mot nettsiden. Informasjon som innhentes er hvor lenge og hvilke sider som benyttes og geografisk område. IP adresser blir lagret på webserver i 30 dager.

Forespørsler via vår hjemmeside:

Ved bruk av skjema «kontakt oss» må du oppgi navn og epostadresse. Disse kontaktopplysningene vil ikke bli videreformidlet til andre utenfor vår virksomhet. Opplysningene vil ikke bli slettet så fremt at vi får tilbakemelding fra person det gjelder at det ønskes slettet.

Innhenting av personopplysninger knyttet til jobbsøkere:

Ved innsending av søknad, CV og andre relevante dokumenter i forbindelse med jobbsøknad samles det inn personopplysninger. Personopplysninger som behandles i forbindelse med rekruttering er blant annet personalia og jobb- og utdanningsdetaljer.

Sletting av personopplysninger:

Vi vil slette personopplysninger vi besitter og som vi ikke lenger har et gyldig formål til å oppbevare/behandle.

Dine rettigheter

Du har retten til å få innsyn, be om sletting eller klage på behandlingen av dine personopplysninger. Det er kun i de tilfeller vi er behandlingsansvarlig at vi kan forvalte krav om innsyn.

Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet eller slette personopplysninger.

Videre kan du kreve sletting dersom behandlingen av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker det tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt.

Personvernansvarlig:

Daglig leder kan kontaktes ved eventuelle spørsmål.