Tinnoset Sag AS er et spesialsagbruk for skjæring og

høvling av grovt kvalitetstømmer fra Øst Telemark til laft.

Gammelt tømmer med markedets beste bonitet.

I tillegg til tømmer for laft leverer vi en rekke spesialprodukter.

Drømmer du om en laftet hytte eller et hus i tømmer?

Vi bygger hus, hytter og næringsbygg etter spesifikasjon

fra våre kunder og ivaretar lange tradisjoner for laft.

Vårt håndverk er vår stolthet og vi leverer bygg til hele

Sør-Norge. Restaurering av laftet bygg er en av våre spesialiteter.

Se våre prosjekter.